Sala pooperacyjna z aparaturą medyczną

Sukcesy projektów

Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i OAIIT Szpitala w Hajnówce na potrzeby leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej osób dorosłych

dofinansowanie projektu 6 514 216,06 zł

Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
 

Efekty RPOWP 2014-2020

  • 1 317

    miejsc wychowania przedszkolnego

  • 682

    przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie