Rewitalizacja części zabytkowych pomieszczeń klasztornych na potrzeby turystyczne

Sukcesy projektów

Rewitalizacja części zabytkowych pomieszczeń klasztornych na potrzeby turystyczne- część programowa Akademii Supraskiej (Etap II)

dofinansowanie projektów
w ramach RPOWP 2007-2013:
3 142 086 125,29 zł

Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
 

Efekty działań RPOWP 2007-2013

  • 99 ha

    terenów inwestycyjnych

  • 120

    sztuk zakupionej infrastruktury naukowo-badawczej