Wystawa sztuki ludowe wewnątrz dworu – ceramika, sztuka drewniana

Sukcesy projektów

Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrz na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej

dofinansowanie projektu 1 201 299,85 zł

Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
 

Efekty RPOWP 2014-2020

  • 5 235

    uczniów, którzy rozwijają swoje kompetencje

  • 211

    instalacji wytwarzających energię elektryczną z OZE