Podniesienie potencjału Politechniki Białostockiej poprzez rozbudowę i doposażenie bazy dydaktyczno-laboratoryjnej uczelni

Sukcesy projektów

Podniesienie potencjału Politechniki Białostockiej poprzez rozbudowę i doposażenie bazy dydaktyczno-laboratoryjnej uczelni

dofinansowanie projektów 3 142 086 125,29 zł

Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
 

Planowane efekty RPOWP 2014-2020

  • 1302

    utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

  • 255

    zmodernizowanych energetycznie budynków