Zmodernizowana ulica Zawadzka: przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną

Sukcesy projektów

Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. I i II

dofinansowanie projektu 15 061 722,40 zł

Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
 

Efekty RPOWP 2014-2020

  • 5 235

    uczniów, którzy rozwijają swoje kompetencje

  • 211

    instalacji wytwarzających energię elektryczną z OZE