Przykłady projektów

Zapraszamy do zapoznania się z najciekawszymi projektami zrealizowanymi przy pomocy wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy

Budynek zeroenergetyczny

Centrum Badań Innowacyjnych