Gdzie zgłosić się po wsparcie?

W tym miejscu znajdą się informacje dotyczące instytucji, do których mozna zgłosić się po wsparcie.

  

Tabela przedstawia instytucje zajmujące się udzielaniem pożyczek i poręczeń finansowanych ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013:

Pośrednicy: fundusze pożyczkowe Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w  Suwałkach
Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A.  w Suwałkach
Pośrednicy: fundusze poręczeniowe Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A.  w Suwałkach