Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Na tej stronie możesz sprawdzić, jakie szkolenia dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i Funduszy Europejskich są organizowane w naszym regionie. Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniami związanymi z podnoszeniem kompetencji zawodowych, przejdź do strony rozwój kompetencji zawodowych.

Dostępne: 243 wyników ze wszystkich kategorii.

29

Sierpnia

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Od 2018-08-29 Do 2018-08-29
UMWP przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku, sala 318, III piętro

28

Sierpnia

Szkolenie dotyczące rozliczania projektów dofinansowanych z EFRR w systemie SL2014

Od 2018-08-28 Do 2018-08-28
UMWP przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, sala konferencyjna 115

27

Sierpnia

Szkolenie dotyczące rozliczania projektów dofinansowanych z EFS w systemie SL2014

Od 2018-08-27 Do 2018-08-27
UMWP przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, sala konferencyjna 115

29

Sierpnia

Spotkanie informacyjne w Suwałkach pt. "NOWE KWALIFIKACJE Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI"

Od 2018-08-29 Do 2018-08-29
Suwałki, Osiedle II 6A, sala nr 1, parter

03

Sierpnia

Szkolenie "Kwalifikowalność wydatków w projektach dofinansowanych z EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020"

Od 2018-08-03 Do 2018-08-03
UMWP przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, sala konferencyjna 115

26

Lipca

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów dotyczące naboru wniosków w ramach Poddziałania 7.2.2 RPOWP – Rozwój usług społecznych w ramach BOF

Od 2018-07-26 Do 2018-07-26
Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Mickiewicza 74 lok. 6, Białystok

25

Lipca

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu do Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Od 2018-07-25 Do 2018-07-25
UMWP przy ul. Poleskiej 89, sala 318

13

Lipca

Spotkania informacyjne na temat dofinansowania usług rozwojowych - 13.07.2018 (Białystok), 20.07.2018 (Suwałki)

Od 2018-07-13 Do 2018-07-20
Białystok, siedziba WUP, ul. Pogodna 22, sala 214 Suwałki, siedziba Oddziału Terenowego WUP, ul. Przytorowa 9b

06

Lipca

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru do Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

Od 2018-07-06 Do 2018-07-06
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22 (sala konferencyjna, II piętro)

17

Lipca

Spotkanie informacyjne "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - wsparcie z funduszy europejskich na rozwój turystyki"

Od 2018-07-17 Do 2018-07-17
UMWP przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku, sala 318, III piętro