Cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców

10.08.2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchamia kolejny cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców, na których w perspektywie unijnej na lata 2014-2020 wciąż czeka spore wsparcie finansowe. Zapraszamy na spotkanie wszystkich przedsiębiorców z sektora MSP zainteresowanych finansowymi instrumentami wsparcia udzielanymi ze środków Unii Europejskiej dla Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój.

Harmonogram spotkań, które odbędą się w Białymstoku:

  • 20 września 2017 r. - spotkanie dla zainteresowanych wsparciem w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych
  • 17 października 2017 - spotkanie dla zainteresowanych nowymi konkursami dla MŚP do działań 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, 2.3.2. Bony na innowacje oraz 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej w ramach programu Inteligentny Rozwój.

Rejestracja i terminy pozostałych sspotkań znajdują się  na stronie: http://www.parp.gov.pl/spotkania-dla-przedsiebiorcow

Poleć innym: