Drugie spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „Szybka ścieżka” dla mśp (konkurs 1/1.1.1/2017) oraz dużych (konkurs 2/1.1.1/2017) przedsiębiorstw realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

19.05.2017

Informacje o szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z konkursem „Szybka ścieżka” dla mśp (konkurs 1/1.1.1/2017) oraz dużych (konkurs 2/1.1.1/2017) przedsiębiorstw realizowanego w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
 
Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 29 maja 2017 r. w angelo by Vienna House Katowice, ul. Sokolska 24, 40-086 Katowice.
Poleć innym: