Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów – Działanie 8.3 (II termin)

19.01.2016

Prezentacja ze spotkania informacyjnego w dniu 02.02.2016 (PDF 874 kB)

Informacja o spotkaniu

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego naboru wniosków w ramach Działania 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego.

Spotkanie odbędzie się 2 lutego 2016 w godz. 10.00 – 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, sala konferencyjna 318 (III piętro).

Podczas spotkania omówione zostaną zasady naboru wniosków ramach Działania 8.3.

Uwaga
Część spotkania dotycząca Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA EFRR) opierać się będzie o pytania uczestników spotkania.

W związku z tym prosimy o wcześniejsze przesyłanie pytań dotyczących Generatora. Pytania / zagadnienia do omówienia podczas spotkania można wpisać w pole „Komentarz” w formularzu rejestracyjnym lub przesłać odrębnym e-mailem na adres szkolenia.rpowp@wrotapodlasia.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o Generatorze, w tym aplikacją oraz instrukcjami, które znajdują się na stronie Generatora Wniosków Aplikacyjnych EFRR.

Dla kogo

Szkolenie będzie skierowane do potencjalnych beneficjentów w ramach naboru wniosków do Działania 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego. Katalog potencjalnych beneficjentów znajduje się na stronie ogłoszenia o naborze.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia na spotkanie

Rekrutacja na szkolenie trwać będzie do 28 stycznia 2016 r. Z uwagi na zapewnienie udziału jak najszerszemu gronu potencjalnych beneficjentów prosimy o zgłaszania się maksymalnie dwóch osób reprezentujących daną instytucję.

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej. W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 85 66 54 944, lub e-mail: szkolenia.rpowp@wrotapodlasia.pl Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na górze strony.

Program spotkania

GodzinaTemat
9.30 - 10.00 rejestracja uczestników 
10.00 - 11.30 omówienie zasad naboru i dokumentacji konkursowej w ramach naboru
11.30 - 12.00 pytania i odpowiedzi
12.00 - 12.15 przerwa
12.15 - 13.00 omówienie pytań dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA EFRR)

Poleć innym: