Spotkanie informacyjne dotyczące Działania 8.5 Rewitalizacja

06.03.2018

Materiały ze spotkania

Informacja o spotkaniu

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym naboru wniosków w ramach Działania 8.5 Rewitalizacja.

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

  • przebudowę i adaptację zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni funkcjonalnie związanych z obiektem w tkance urbanistycznej miast w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji np. gospodarczych, społecznych, mieszkaniowych, edukacyjnych, kulturalnych,
  • tworzenie systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego miast,
  • zagospodarowanie/uporządkowanie zdegradowanych przestrzeni w tkance urbanistycznej miast wraz z przyległym otoczeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie ogłoszenia o naborze.

Spotkanie odbędzie się 16 marca 2018 roku w godz. 10.00 – 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89 (sala konferencyjna nr 318).

Zapraszamy do wcześniejszego nadsyłania pytań dotyczących naboru oraz Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Pytania/zagadnienia do poruszenia podczas spotkania można wpisać w pole „Komentarz” w formularzu rejestracyjnym lub przesłać na adres maria.widurska@wrotapodlasia.pl.

Dla kogo

Do udziału w szkoleniu zapraszamy Wnioskodawców z obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego (BOF), ośrodków subregionalnych i powiatowych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenie na spotkanie

Rekrutacja na spotkanie trwa od 6 do 14 marca 2018 r. do godz. 14:00.

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na górze strony.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 85 66 54 944 lub pod adresem mailowym: maria.widurska@wrotapodlasia.pl. Prosimy również o zgłaszanie specjalnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy zapewnić.

Organizator

Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Poleć innym: