Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działanie 1.5 - wspieranie przedsiębiorczości na obszarze Natura 2000

31.05.2017

Informacja o spotkaniu

Lokalny  Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich w Suwałkach wraz z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (IZ RPOWP) zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura2000.

Spotkanie odbędzie  się 9 maja 2017r  w godzinach od 10.00 do 13.00 w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Suwałkach ul. Osiedle II 6A sala nr 1

Osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres lpi@ares.suwalki.pl do 8 czerwca 2017r.

 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej. 

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z niepełnosprawnością prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

Dla kogo

Spotkania skierowane są do potencjalnych beneficjentów, mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego) i ich pracowników, w tym właścicieli i kadry zarządzającej.

Program spotkania

  • 9.30-10.00 - Rejestracja uczestników,
  • 10.00-10.10 - Źródła informacji o Funduszach Europejskich, w tym prezentacja Sieci PIFE,
  • 10.10-11.45 - Omówienie zasad naboru i dokumentacji konkursowej,
  • 11.45-12.00 - Przerwa,
  • 12.00-13.00 - Pytania i odpowiedzi

 

 

 

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny w Suwałkach

 16-400 Suwałki

 ul. Osiedle II 6A,

 

Poleć innym: