Spotkanie informacyjne dotyczące kontroli projektów współfinansowanych z EFS - Oś VII i IX, drugi termin

Ze względu na wyczerpanie limitu miejsc, rekrutacja na spotkanie została zakończona.

Informacja o spotkaniu

Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020 zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom z zakresu kontroli w miejscu realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 11.05.2018 r. w godz. 10.00 – 12.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89, sala 318.

Zapraszamy do wcześniejszego nadsyłania pytań związanych z kontrolą w miejscu realizacji projektu. Pytania/zagadnienia do poruszenia podczas spotkania można wpisać w pole „Komentarz” w formularzu rejestracyjnym lub przesłać na adres maria.widurska@wrotapodlasia.pl.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do Wnioskodawców i Beneficjentów RPOWP 2014-2020 Osi Priorytetowej VII i IX (zgodnie z zakresem realizowanego projektu).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Program spotkania

Godzina: Temat:
9.40 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.30 Procedury kontroli
10.30 - 12.00 Zakres kontroli oraz przykłady stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości

Zgłoszenie na spotkanie

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na górze strony ("Weź udział").

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 85 66 54 944 lub pod adresem mailowym: maria.widurska@wrotapodlasia.pl. Prosimy również o zgłaszanie specjalnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy zapewnić.

Dojazd do budynku

Najbliższy przystanek:

  • POLESKA / POGOTOWIE (około 40 m), dojazd liniami 22 i 27;
  • BOTANICZNA / ARTYLERYJSKA (około 300 m), dojazd liniami 19, 23, 29 i 107.

Uwaga: dostęp do przystanku BOTANICZNA / ARTYLERYJSKA przy pomocy przejść dla pieszych w poziomie.
Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi.

Dostępność budynku

Parking bezpłatny przed wejściem do budynku, w tym 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.
Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej, wejście do budynku z poziomu terenu.
Możliwość poruszania się po budynku przy pomocy schodów i wind.
Toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze i III piętrze.

Organizator

Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok
tel. 85 66 54 480

Poleć innym: