Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków do Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

15.12.2017

Informacja o spotkaniu

Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020 zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie ogłoszenia o naborze.

Spotkanie odbędzie się 9 stycznia 2018 r. w godz. 10.00 – 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89, sala 318.

Zapraszamy do wcześniejszego nadsyłania pytań dotyczących naboru oraz Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA EFS). Część spotkania dotycząca GWA opierać się będzie wyłącznie na nadesłanych wcześniej pytaniach. Pytania/zagadnienia do poruszenia podczas spotkania można wpisać w pole „Komentarz” w formularzu rejestracyjnym lub przesłać na adres maria.widurska@wrotapodlasia.pl.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych Beneficjentów Działania 7.1.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Program spotkania 09.01.2017

Godzina

Temat

9.40 - 10.00

rejestracja uczestników 

10.00 - 11.45

omówienie zasad naboru i dokumentacji konkursowej w ramach naboru

11.45 - 12.00

przerwa

12.00 - 12.30

pytania i odpowiedzi

12.30 - 13.00

omówienie ewentualnych pytań dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA EFS)

Zgłoszenie na spotkanie

Rekrutacja na spotkanie trwa od 15 grudnia 2017 r. do 5 stycznia 2018 r do godz. 12:00.

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na górze strony.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 85 66 54 944 lub pod adresem mailowym: maria.widurska@wrotapodlasia.pl. Prosimy również o zgłaszanie specjalnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy zapewnić.

Organizator

Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Poleć innym: