Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach Działania 1.2.1 RPOWP

18.09.2017

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich wraz z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Spotkanie odbędzie się 5 października 2017 r. (czwartek), w godz. 10.00 – 12.30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, sala 318 (III piętro).

Prosimy o wcześniejsze przesyłanie pytań/zagadnień/niejasności dotyczących regulaminu konkursu do dnia 28 września 2017 do godz. 13.00. Odpowiedzi na przesłane zapytania będą udzielane podczas sekcji: pytania i odpowiedzi. Pytania/ zagadnienia do poruszenia podczas spotkania można wpisać w pole „Komentarz” w formularzu rejestracyjnym lub przesłać na adres magdalena.sienkiewicz@wrotapodlasia.pl

Dla kogo

Spotkanie informacyjne będzie skierowane do potencjalnych beneficjentów w ramach naboru wniosków do Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Program spotkania

Godzina

Temat

9.30 - 10.00

rejestracja uczestników 

10.00 - 10.10

źródła informacji o Funduszach Europejskich

10.10 - 11.50

omówienie zasad naboru i dokumentacji konkursowej w ramach naboru

11.50 - 12.00

przerwa

12.00 - 12.30

pytania i odpowiedzi

Zgłoszenie na spotkanie:

Z uwagi na zapewnienie udziału jak najszerszemu gronu potencjalnych beneficjentów prosimy o zgłaszania się maksymalnie dwóch osób reprezentujących daną instytucję.

Rekrutacja na spotkanie trwa do: 28.09. 2017 r. (do godz. 15:30)

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na górze strony.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.


W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr. tel. 85 66 54 599 lub 08013 08013

Organizator spotkania:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Poleska 89,
15-874 Białystok,
Tel.: 0 8013 0 8013    

Instytucja Zarządzająca 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 
Biuro Innowacyjności Przedsiębiorstw
ul. Poleska 89
15-874 Białystok 
tel. 85 66 54 480

Poleć innym: