Spotkanie informacyjne „FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA INWESTYCJE ” w Suwałkach

05.04.2018

Informacja o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Suwałkach zaprasza na spotkanie informacyjne „FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PREDSIęBIORCÓW NA INWESTYCJE ”

Spotkanie odbędzie się w środę 18 kwietnia 2018 r. w godz. 10.00 – 13.00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach, Osiedle II 6A, sala nr 1, parter .

Przewidywana tematyka spotkania to m.in.:

  • źródła informacji i wprowadzenie do Funduszy Europejskich w latach 2014-2020;
  • wsparcie dla przedsiębiorców z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
  • oraz pozostałych Programów Krajowych.

Dla kogo

Spotkanie przeznaczone dla przedsiębiorców z terenu województwa podlaskiego.

Program spotkania

Godzina Temat
9:45 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 10:10 Wsprowadzenie do spotkania
10:10 - 10:30

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
Omówienie programów operacyjnych

10:30 - 11:30 Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej i infrastruktury B+R
Dofinansowanie na rozwój działaności i wdrażanie innowacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 12:30 Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrażanie innowacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
12:30 - 12:45 Dofinansowanie na inwestycje proekologiczne
Pozostałe obszary wsparcia przedsiębiorstw
12:45 - 13:00 Pytania od uczestników i konsultacje indywidualne

Udział w spotkaniu jest bezpłatny

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego faxem na numer: 87 563 02 77 lub e'mailem na adres: lpi@ares.suwalki.pl

Rekrutacja na spotkanie będzie prowadzona do 11 kwietnia 2018r.

Dodatkowych informacji o spotkaniu udzielają pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach pod nr telefonów: (87) 563 02 19, (87) 563 02 11, (87) 563 02 76 oraz tel. kom. 533 858 300

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Poleć innym: