Spotkanie informacyjne w Łomży dotyczące wsparcia z Funduszy Europejskich dla firm z obszarów Natura 2000

26.05.2017

Informacja o spotkaniu

Lokalny Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie podlaskim zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: „Omówienie konkursu w ramach Działania 1.5 – wspieranie przedsiębiorczości na obszarach Natura 2000”.

Spotkanie odbędzie  się w dniu 07.06.2017r w godzinach od 10:00 do 13:00 w sali szkoleniowej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1 18-400 Łomża.

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące naboru wniosków do Działania 1.5 – wspieranie przedsiębiorczości na obszarach Natura 2000

Dla kogo

Spotkanie będzie przeznaczone dla  beneficjentów Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Program Spotkania Informacyjnego

Program spotkania

09:30 – 10:00

Rejestracja

10:00 – 10:10

Źródła informacji o funduszach europejskich, w tym prezentacja Sieci PIFE

10:20 – 11:30

Omówienie zasad naboru i dokumentacji konkursowej

11:30 – 11:45

Przerwa

11:45 – 13:00

Pytania i odpowiedzi

 

Zgłoszenia na spotkanie

Rekrutacja na spotkanie trwa  od 19/05/2017 do 05/06/2017

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

Zgłoszenia na spotkanie w Łomży przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego. Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie go na adres: lpi@podlaskie.org.pl. Dodatkowe informacje o spotkaniu można uzyskać pod numerami tel. 86 216 33 26; 86 473 53 20.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży
ul. M.C. Skłodowskiej 1,
18-400 Łomża,
tel. 86 473 53 20  

Poleć innym: