Spotkanie informacyjne w Łomży Fundusze Europejskie na zakładanie działalności gospodarczej

04.04.2018

Informacja o szkoleniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży zaprasza na spotkanie pt.: „Fundusze Europejskie na zakładanie działalności gospodarczej”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018r. (środa) w godzinach od 10.30 do 13:30 w siedzibie LPI w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, sala szkoleniowa, parter.

Podczas szkolenia omówione zostaną możliwości wsparcia dla osób fizycznych, którzy chcą otworzyć własną działalność gospodarczą m.in. charakterystyka wsparcia dla osób planujących założyć własną działalność gospodarczą z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020: możliwości uzyskania dofinansowania z programów ujętych w Umowie Partnerstwa, środków krajowych oraz innych form wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (np. szkolenia).

Dla kogo

Spotkanie przeznaczone dla osób planujących otworzyć własną działalność gospodarcza z terenu województwa podlaskiego.

Zgłoszenia na spotkanie

Rekrutacja na spotkanie trwa do 9 kwietnia 2018 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: lpi@podlaskie.org.pl

Dodatkowe informacje o spotkaniu można uzyskać pod numerem tel. 86 216 33 26 

Program szkolenia

Godzina

Temat

 10.30 - 11.00

rejestracja uczestników 

11.00 - 11.15

Wprowadzenie do spotkania, omówienie zakresu działalności sieci PIFE – specjalista ds. funduszy europejskich

11.15 - 11.45

Aktualne możliwości uzyskania wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej (m.in. środki Urzędów Pracy oraz operatorów wybieranych w ramach konkursów, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej)

11.45 - 12.15

Omówienie dokumentacji rekrutacyjnej i założeń projektu w ramach 2.3 RPO WP – przedstawiciel Uczelni Jańskiego Operatora 2.3 RPO WP

12.15 - 12.30

Przerwa

12.30- 13.00

Inne formy wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (np. szkolenia)

13.00 - 13.30

Pytania uczestników, konsultacje indywidualne


Organizator szkolenia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży,
ul. M.C. Skłodowskiej
18-400 Łomża  
tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20 

Poleć innym: