Spotkanie informacyjne w Łomży pt.: „Fundusze Europejskie dla osób chcących założyć działalność gospodarczą – instrumenty zwrotne”.

09.01.2019

Informacja o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dla osób chcących założyć działalność gospodarczą – instrumenty zwrotne”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21.01.2019r w godzinach od 10:30 do 13:30 w Sali Szkoleniowej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża.

Podczas spotkania omówione zostaną możliwości wsparcia dla osób chcących założyć działalność gospodarczą w tym kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej uwzględniające instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub inne działania zatrudnieniowe i usługi rynku pracy, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej i/lub poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy.

Dla kogo

Spotkanie będzie przeznaczone dla potencjalnych beneficjentów.

Program spotkania

10.30 - 11.00

Rejestracja uczestników

11.00 - 11.15 

Wprowadzenie do spotkania, omówienie zakresu działalności sieci PIFE – specjalista ds. funduszy europejskich

11.15 - 11.45

Aktualne możliwości wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy

11.45 – 12.15 

Omówienie dostępnych instrumentów zwrotnych (pożyczki)

12.15 - 12.30 

Przerwa 

12.30 – 13.00

Omówienie dostępnych instrumentów zwrotnych (pożyczki) – c.d.

13.00 - 13.30

Pytania i odpowiedzi

Zgłoszenia na spotkanie

Rekrutacja na spotkanie trwa od 08/01/2019 do 18/01/2019

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Zgłoszenia na spotkanie w Łomży przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego. Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie go na adres: lpi@podlaskie.org.pl. Dodatkowe informacje o spotkaniu można uzyskać pod numerami tel. 86 216 33 26; 86 473 53 20.

Dojazd do budynku

Przystanki:

  • Dworzec PKS – Al. Legionów (ARR S.A.) około 800m (pieszo 11 min), ewentualnie 1 przystanek, dojazd liniami: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15
  • Plac Kościuszki –Al. Legionów (ARR S.A.) około 700m (pieszo wzdłuż Al. Legionów), 1 przystanek, dojazd liniami: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15

Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi.

Dostępność budynku

Parking bezpłatny przed wejściem do budynku, w tym 1 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.
Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej, wejście do budynku z podjazdem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.
Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.

Organizator

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży,
ul. M.C. Skłodowskiej
18-400 Łomża  
tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20

Poleć innym: