Spotkanie informacyjne w Łomży pt.: „Fundusze Europejskie dotyczące wsparcia dla przedszkoli”.

07.12.2018

Informacja o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie podlaskim zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dotyczące wsparcia dla przedszkoli”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 18.12.2018r w godzinach od 10:30 do 13:15 w Sali szkoleniowej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1 18-400 Łomża.

Podczas spotkania omówione zostaną możliwości wsparcia dla przedszkoli. Spotkanie skierowane wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).  Podczas spotkania zostanie omówiona dokumentacja konkursowa z działania 3.1.1 RPO WP.                       

Dla kogo

Spotkanie będzie przeznaczone dla potencjalnych beneficjentów.

Program Spotkania Informacyjnego

Program spotkania

10.30 - 11.00

Rejestracja uczestników

11.00 - 11.15 

Wprowadzenie do spotkania, omówienie zakresu działalności sieci PIFE – specjalista ds. funduszy europejskich

11.15 - 11.45

Aktualne możliwości wsparcia w zakresie edukacji przedszkolnej

11.45 – 12.15 

Omówienie założeń konkursu w ramach 3.1.1 RPO WP

12.15 - 12.30 

Przerwa 

12.30 – 13.00

Omówienie założeń konkursu w ramach 3.1.1 RPO WP – c.d.

13.00 - 13.30

Pytania i odpowiedzi

Zgłoszenia na spotkanie

Rekrutacja na spotkanie trwa od 7/12/2018 Do 14/12/2018

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Zgłoszenia na spotkanie w Łomży przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego. Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie go na adres: lpi@podlaskie.org.pl. Dodatkowe informacje o spotkaniu można uzyskać pod numerami tel. 86 216 33 26; 86 473 53 20.

Dojazd do budynku

Przystanki:

  • Dworzec PKS – Al. Legionów (ARR S.A.) około 800m (pieszo 11 min), ewentualnie 1 przystanek, dojazd liniami: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15
  • Plac Kościuszki –Al. Legionów (ARR S.A.) około 700m (pieszo wzdłuż Al. Legionów), 1 przystanek, dojazd liniami: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15

Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi.

Dostępność budynku

Parking bezpłatny przed wejściem do budynku, w tym 1 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.
Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej, wejście do budynku z podjazdem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.
Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.

Organizator

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży,
ul. M.C. Skłodowskiej
18-400 Łomża  
tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20

Poleć innym: