Spotkanie informacyjne w ramach naboru wniosków do Działania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki - Staże

30.11.2017

Uwaga!

Spotkanie informacyjne nie odbędzie się ponieważ nie zgłosiła się wystarczająca liczba osób na spotkanie.

Serdecznie zapraszamy na konsulatcje indywidualne!

Informacja o spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich wraz z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki - Staże

Spotkanie odbędzie się 15 grudnia 2017 r. (piątek), w godz. 10.00 – 12.30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, sala 318 (III piętro).

Prosimy o wcześniejsze przesyłanie pytań/zagadnień/niejasności dotyczących regulaminu konkursu do dnia 11 grudnia 2017 do godz. 13.00. Odpowiedzi na przesłane zapytania będą udzielane podczas sekcji: pytania i odpowiedzi. Pytania/ zagadnienia do poruszenia podczas spotkania można wpisać w pole „Komentarz” w formularzu rejestracyjnym lub przesłać na adres edyta.kiezel@wrotapodlasia.pl.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych Beneficjentów Działania 3.3.1.

O dofinansowanie projektu z Działania 3.3.1 mogą się ubiegać:

  • organy prowadzące szkoły/placówki, w tym: technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne dla dorosłych, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, szkoły/placówki systemu oświaty uprawnione do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych,

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe placówką systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe jest również szkoła branżowa I stopnia.

  • pracodawcy i przedsiębiorcy,
  • jednostki naukowe w tym uczelnie,
  • organizacje pozarządowe,

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Program spotkania 15.12.2017

Godzina

Temat

9.40 - 10.00

rejestracja uczestników 

10.00 - 11.45

omówienie zasad naboru i dokumentacji konkursowej w ramach naboru

11.45 - 12.00

przerwa

12.00 - 12.30

pytania i odpowiedzi

Zgłoszenie na spotkanie

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na górze strony.

W przypadku pytań lub specjalnych potrzeb prosimy o kontakt telefoniczny 85 66 54 383 lub pod adresem mailowym: edyta.kiezel@wrotapodlasia.pl.

Organizator

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku
ul. Poleska 89,
15-874 Białystok,
Tel.: 0 8013 0 8013    

Instytucja Zarządzająca 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok 
tel. 85 66 54 399

Poleć innym: