Spotkanie informacyjne w ramach naboru wniosków do Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

04.12.2017

Informacja o spotkaniu

Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020 zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Spotkanie odbędzie się 18 grudnia 2017 r. w godz. 10.00 – 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89, sala 318.

Zapraszamy do wcześniejszego nadsyłania pytań dotyczących naboru oraz Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA EFS). Część spotkania dotycząca GWA opierać się będzie wyłącznie na nadesłanych wcześniej pytaniach. Pytania/zagadnienia do poruszenia podczas spotkania można wpisać w pole „Komentarz” w formularzu rejestracyjnym lub przesłać na adres maria.widurska@wrotapodlasia.pl.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych Beneficjentów Poddziałania 3.1.1 t.j. wszystkich podmiotów z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będących organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Program spotkania 18.12.2017

Godzina

Temat

9.40 - 10.00

rejestracja uczestników 

10.00 - 11.45

omówienie zasad naboru i dokumentacji konkursowej w ramach naboru

11.45 - 12.00

przerwa

12.00 - 12.30

pytania i odpowiedzi

12.30 - 13.00

omówienie ewentualnych pytań dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA EFS)

Zgłoszenie na spotkanie

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na górze strony.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 85 66 54 944 lub pod adresem mailowym: maria.widurska@wrotapodlasia.pl. Prosimy również o zgłaszanie specjalnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy zapewnić.

Organizator

Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok
tel. 85 66 54 480

Poleć innym: