Spotkanie informacyjne w Suwałkach "Fundusze Europejskie na rozwój działalności gospodarczej z elementami rozliczania dotacji unijnych przez przedsiębiorców”

08.10.2018

Informacja o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Suwałkach zaprasza na spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie na rozwój działalności gospodarczej z elementami rozliczania dotacji unijnych przez przedsiębiorców”

Spotkanie odbędzie się w środę 24 października 2018 r. w godz. 10.00 – 12.30 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach, Osiedle II 6A, sala nr 1, parter.

Podczas spotkania omówione zostaną możliwości wsparcia na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z elementami rozliczania dotacji unijnych przez przedsiębiorców.

Dla kogo

Spotkanie przeznaczone dla przedsiębiorców z terenu województwa podlaskiego.

Program spotkania

9:45 – 10:00

  • Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15

  • Źródła informacji o funduszach europejskich, w tym prezentacja Sieci PIFE

10:15– 10:45

  • Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020

10:45 – 11:15

  • Sposób przygotowania pełnej dokumentacji do rozliczenia projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi

11:15 – 11:30

  • Przerwa

11:30 – 12:00

  • Rozliczanie projektu zgodnie z wymogami odpowiedniej instytucji i założeniami opisanymi we wniosku. Sposób wypełniania wniosku o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami do złożenia kompletnego wniosku o płatność. Sposób ubiegania się o zaliczkę.

12:00 – 12:30

  • Pytania od uczestników i konsultacje indywidualne

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego faxem na numer: 87 563 02 77 lub e'mailem na adres: lpi@ares.suwalki.pl

Rekrutacja na spotkanie będzie prowadzona do 23 października 2018r.

Dodatkowych informacji o spotkaniu udzielają pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach pod nr telefonów: (87) 563 02 19, (87) 563 02 11, (87) 563 02 76 oraz tel. kom. 533 858 300

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dojazd do budynku

Najbliższe przystanki:

  • ul. Noniewicza/PWSZ  ok. 100 m – linia 6, 12, 18
  • 1 Maja/Pętla ok. 180 m – linia 3, 4, 5, 7, 8, 10
  • Plac Marii Konopnickiej ok. 400 m – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 18, 19, 21

Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi.

Dostępność budynku

Parking bezpłatny przed wejściem do budynku wjazd od strony ul. Ciesielskiej i od strony ul. Osiedle II. Wejście do budynku od strony ul. Osiedle II z możliwością dojazdu samochodem i podjazdem dla wózków inwalidzkich. Przy wejściach do budynku  nawierzchnia z kostki brukowej. Pomieszczania (w tym toaleta dla niepełnosprawnych) oraz sala konferencyjna zlokalizowane na parterze budynku co ułatwia  dostęp dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności poruszających się na wózku.
Pomieszczenia LPI FE są wyposażone w sprzęt ułatwiający słyszenie osobom niedosłyszącym (pętla indukcyjna).

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Suwałkach
ul. Osiedle II 6A,
16-400 Suwałki
tel. 87 563 02 19

Poleć innym: