Szkolenie dotyczące rozliczania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w SL2014

24.11.2017

Informacja o szkoleniu

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na spotkanie szkoleniowe dla Beneficjentów dotyczące rozliczania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w SL2014.

Spotkanie odbędzie się 13 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Wyszyńskiego 1, sala konferencyjna 115 (I piętro) w godzinach 8:30 – 15:30.

Dla kogo                        

Szkolenie skierowane jest do Beneficjentów RPOWP na lata 2014 – 2020 w zakresie projektów EFS.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Program szkolenia

Godzina

Temat

8:00 – 8:30

Rejestracja uczestników

8:30 – 10:30

Rozliczanie projektów w SL2014

10:30 – 10:45

Przerwa

10:45 – 12:45

Rozliczanie projektów w SL2014 – ciąg dalszy

12:45 – 13:00

Przerwa

13:00 – 15:00

Rozliczanie projektów w SL2014 – ciąg dalszy

Zakres tematyczny szkolenia (DOC 24 kB)

Zgłoszenie na spotkanie

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie. W polu „Komentarz” należy wpisać numer umowy o dofinansowanie projektu, który Państwo reprezentują lub też numer projektu wybranego do dofinansowania.

Termin zgłaszania się na spotkanie mija 6 grudnia 2017 r. o godz. 9.00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc pierwszeństwo mają Beneficjenci, którzy nie skorzystali ze szkoleń w dniach 27.04.2017, 28.04.2017, 31.05.2017 oraz 30.08.2017 r. W dalszej kolejności o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu mogą wziąć osoby, które zarejestrowały się na spotkanie oraz otrzymały potwierdzenie udziału.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 85 66 54 944 lub pod adresem mailowym: maria.widurska@wrotapodlasia.pl. Prosimy również o zgłaszanie specjalnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy zapewnić.

Organizatorzy spotkania

Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Poleć innym: