Szkolenie dotyczące zasad udzielania zamówień publicznych w ramach RPOWP

07.03.2018

Materiały ze szkolenia

Zasady obowiązujące przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych dokonywanych w ramach projektów na podstawie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (PDF 703 kB)

Udzielanie zamówień w ramach projektów współfinansowanych z RPOWP na lata 2014-2020 (PDF 2.41 MB)

Informacja o spotkaniu

Ze względu na wyczerpanie limitu miejsc, rekrutacja na spotkanie została zakończona.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dotyczącym zasad udzielania zamówień publicznych, obowiązujących przy realizacji projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Szkolenie będzie poświęcone procedurze rozeznania rynku i zasadzie konkurencyjności.

Spotkanie odbędzie się 14 marca 2018 roku (środa), w godz. 9.00 – 14.30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, Białystok, III piętro, sala 318.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenie na spotkanie

Rekrutacja na spotkanie trwa od 6 do 13 marca 2018 r. do godz. 9:00.

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na górze strony.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 85 66 54 944 lub pod adresem mailowym: maria.widurska@wrotapodlasia.pl. Prosimy również o zgłaszanie specjalnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy zapewnić.

Organizator

Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Poleć innym: