Udzielanie zamówień publicznych zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 - 2020

29.11.2017

Ze względu na wyczerpanie limitu miejsc, rekrutacja na spotkanie została zakończona.

Informacja o spotkaniu

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na szkolenie dotyczące udzielania zamówień publicznych zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 - 2020.

Spotkanie odbędzie się 18 grudnia 2017 r. w godz. 9:00 - 14:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, sala konferencyjna 115.
Rejestracja uczestników rozpocznie się od godz. 8:30.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenie na spotkanie

Rekrutacja na spotkanie trwa do 11 grudnia 2017 r. do godz. 10.00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na górze strony.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: maria.widurska@wrotapodlasia.pl lub telefoniczny: 85 66 54 944. Prosimy również o zgłaszanie specjalnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy zapewnić.

Organizator spotkania

Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Poleć innym: