Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

13.03.2015

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnym roboczym projektem Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i do zgłaszania ewentualnych uwag.

Dokument ten posłuży jako podstawa wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Opinie i uwagi do projektu można zgłaszać do 31 marca 2015 roku, wyłącznie za pomocą formularza uwag. Wypełniony formularz prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: strategia2020@wrotapodlasia.pl w formacie możliwym do edycji (.xls, .xlsx .doc, .docx, .rtf).

W tytule maila należy wpisać „Uwagi do SZOOP".

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Formularz uwag (xlsx, 26.97 kB)

Uwaga

Przyjęty Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 znajduje się w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami."

Poleć innym: