Zobacz efekty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - stan na 23.10.2019

Przedsiębiorczość

682

przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie

278

nowych miejsc pracy

Edukacja

1 317

miejsc w przedszkolach

17 375

uczniów z kluczowymi komeptencjami

363

szkół wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne

Ochrona Środowiska

3 009

jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

4 988

zmodernizowanych punktów oświetlenia ulicznego

Społeczeństwo

1 771

osoby z niepełnosprawnością otrzymały wsparcie

751

dotacji dla bezrobotnych na założenie firmy

Kultura

483

dofinansowanych zabytków

Zdrowie

3 737

pacjentów korzystających z lepszych usług zdrowotnych
Poleć innym: