Generator wniosków aplikacyjnych EFS

 

1. O generatorze

Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA EFS) dla RPOWP umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie. Aplikacja posiada szereg wbudowanych mechanizmów pomagających w poprawnym wypełnieniu formularza wniosku.

Uwaga

Odpowiedzialność za poprawne wypełnienie wniosku, za treść merytoryczną, zgodność ze stanem faktycznym ponosi podmiot wnioskujący o dofinansowanie - Wnioskodawca/Beneficjent.

W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA EFS należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (menu: Dokumenty do pobrania) na adres: gwa_efs@wrotapodlasia.pl.

IZ RPOWP po uzyskaniu informacji w ww. zakresie przedstawi sposób ich usunięcia/uwzględnienia na stronie http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/.

 

2. Pliki do pobrania

Użytkownik może zainstalować i używać aplikację Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie Licencja

Środowisko instalacyjne Adobe Air, niezbędne do instalacji i uruchomienia generatora -  https://get.adobe.com/air/

 

Pliki do pobrania

IZ RPOWP informuje, że w związku ze zmianą certyfikatu podpisu aplikacji od dnia 02.06.2017 r. nie będzie możliwości instalowania wersji archiwalnych aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA EFS) dla RPOWP (tj. wersji instalacyjnej v.1.1.5 i starszych).
W celu dalszej pracy z oprogramowaniem należy zainstalować (tj. pobrać pełną wersję instalacyjną lub skorzystać z funkcji aktualizacji) najbardziej aktualną wersję aplikacji GWA2014 (EFS).

3. Dokumenty do pobrania

Poleć innym: