Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do harmonogramu naboru wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z kryteriami oceny projektów. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne: 251 wyników ze wszystkich kategorii.

RPO

8.4.1 IZ

Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Planowane Od 2018-03-12 Do 2018-04-20

RPO

8.4.1 IZ

Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Planowane Od 2018-03-12 Do 2018-03-30

RPO

6.1 IZ

Działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami

Planowane Od 2018-03-05 Do 2018-03-30

RPO

6.1 IZ

Działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami

Planowane Od 2018-03-05 Do 2018-03-30

RPO

8.5 IZ

Działanie 8.5 Rewitalizacja

Planowane Od 2018-03-05 Do 2018-06-20