Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do harmonogramu naboru wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z kryteriami oceny projektów. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne: 359 wyników ze wszystkich kategorii.

RPO

5.4.1 IZ

RPO

8.6 LGD

RPO

8.6 LGD

8.6 Typ 9: Rewitalizacja małej skali - LGD "Brama na Podlasie"

Zakończone Od 2018-10-02 Do 2018-10-10