Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do harmonogramu naboru wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z kryteriami oceny projektów. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne: 90 wyników ze wszystkich kategorii.

RPO

4.1.1 IZ

Poddziałanie 4.1.1 Mobilność regionalna

Planowane Od 2017-03-03 Do 2017-03-31

RPO

5.1 IZ

RPO

8.4.1 IZ

Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Aktualne Od 2017-02-01 Do 2017-06-30

RPO

6.2 IZ

Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb

Aktualne Od 2016-11-02 Do 2017-03-31

RPO

8.6 LGD