Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do harmonogramu naboru wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z kryteriami oceny projektów. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne: 511 wyników ze wszystkich kategorii.

RPO

1.3 IZ

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Planowane Od 2019-10-31 Do 2019-12-30

RPO

6.1 IZ

Działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami

Planowane Od 2019-10-31 Do 2019-11-29

RPO

2.2 WUP

Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie

Planowane Od 2019-10-31 Do 2019-11-19