Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do harmonogramu naboru wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z kryteriami oceny projektów. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne: 379 wyników ze wszystkich kategorii.

RPO

1.2.2 IZ

RPO

5.4.1 IZ

RPO

6.3 IZ

RPO

2.2 WUP

RPO

2.5 WUP

Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

Aktualne Od 2018-11-26 Do 2018-12-18