Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do harmonogramu naboru wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z kryteriami oceny projektów. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne: 279 wyników ze wszystkich kategorii.

RPO

2.5 WUP

Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

Planowane Od 2018-04-30 Do 2018-05-22

RPO

7.1 IZ

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Planowane Od 2018-04-30 Do 2018-05-18

RPO

2.2 WUP

RPO

6.1 IZ

Działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami

Aktualne Od 2018-03-05 Do 2018-04-30

RPO

8.5 IZ

Działanie 8.5 Rewitalizacja (nabór zawieszony)

Aktualne Od 2018-03-05 Do 2018-06-20