Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do harmonogramu naboru wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z kryteriami oceny projektów. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne: 76 wyników ze wszystkich kategorii.

RPO

8.4.1 IZ

Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Planowane Od 2017-02-01 Do 2017-06-30

RPO

8.6 LGD

8.6 typ 1: OZE - LGD Suwalsko-Sejneńska

Aktualne Od 2017-01-09 Do 2017-01-23

RPO

9.1 LGD

9.1 Typ projektu nr 10 - LGD Tygiel Doliny Bugu

Aktualne Od 2017-01-12 Do 2017-02-03