Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do harmonogramu naboru wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z kryteriami oceny projektów. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne: 418 wyników ze wszystkich kategorii.

RPO

2.2 WUP

Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie

Planowane Od 2019-03-29 Do 2019-10-15

RPO

8.5 IZ

Działanie 8.5 Rewitalizacja

Planowane Od 2019-03-29 Do 2019-05-10

RPO

7.1 IZ

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Planowane Od 2019-03-28 Do 2019-04-19

RPO

6.2 IZ

Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb

Planowane Od 2019-03-29 Do 2019-05-06