Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do harmonogramu naboru wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z kryteriami oceny projektów. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne: 557 wyników ze wszystkich kategorii.

RPO

5.1 IZ

RPO

7.1 IZ

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Aktualne Od 2019-11-29 Do 2020-01-31

RPO

1.3 IZ

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Aktualne Od 2019-10-31 Do 2020-01-31