Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do harmonogramu naboru wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z kryteriami oceny projektów. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne: 463 wyników ze wszystkich kategorii.

RPO

3.2.1/ 3.2.2 WUP

Poddziałanie 3.2.1 / Poddziałanie 3.2.2

Planowane Od 2019-06-28 Do 2019-09-30

RPO

2.2 WUP

Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie

Planowane Od 2019-06-28 Do 2019-08-20

RPO

5.1 IZ

RPO

2.2 WUP

RPO

8.5 IZ

Działanie 8.5 Rewitalizacja

Aktualne Od 2019-03-29 Do 2019-07-01