Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do harmonogramu naboru wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z kryteriami oceny projektów. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne: 315 wyników ze wszystkich kategorii.

RPO

2.5 WUP

Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

Planowane Od 2018-06-29 Do 2018-07-24

RPO

2.2 WUP

RPO

8.6 LGD

RPO

8.6 LGD