Harmonogram na 2019 rok

Zaktualizowany harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjęty 16 października 2018 roku, uchwałą nr 323/4803/2018  Zarządu Województwa Podlaskiego

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 (PDF 429 kB)

Obowiązuje od 30 stycznia 2019

Komunikat 28.02.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, że zaplanowane na marzec nabory w ramach Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zostaną ogłoszone w terminie późniejszym i rozpoczną się w kwietniu 2019 roku. Zmiany są spowodowane koniecznością aktualizacji Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 w zakresie ogólnych kryteriów wyboru projektów.

Pełna treść komunikatu - Nabór dotyczący m.in. wsparcia usług opiekuńczych (PDF 527 kB)

Pełna treść komunikatu - Nabór dotyczący tworzenia dziennych domów opieki medycznej (PDF 524 kB)

Komunikat 31.01.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, że:

  1. z uwagi na wydłużony czas potrzebny na przyjęcie przez Komitet Monitorujący RPOWP kryteriów wyboru projektów, planowany na luty – marzec 2019 roku nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.4.1, typ projektu Pilotażowe projekty polegające na tworzeniu oraz rozwoju infrastruktury biznesowej, w tym inkubatorów przedsiębiorczości zostanie rozpoczęty w marcu 2019 r. (planowany termin ogłoszenia konkursu - luty 2019 r.)
  2. z uwagi na trwające przygotowanie dokumentacji konkursowej, w tym również prowadzone analizy w zakresie możliwości zastosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków, nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.4.1, typ projektu Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) zostanie rozpoczęty w marcu 2019 r. (planowany termin ogłoszenia konkursu – luty 2019 r.)

Pełna treść komunikatu (PDF 224 kB)

Wersja archiwalna harmonogramu na 2019 rok

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 RPOWP 2014-2020 (PDF 424 kB)
Obowiązywał od 17 października 2018 do 29 stycznia 2019

 

 

Harmonogramy naborów wniosków z lat poprzednich znajdują się na stronach:

Poleć innym: