100 nowych miejsc w przedszkolach

20.06.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego zdecydował, że przedszkola w Choroszczy i Zabłudowie otrzymają cztery miliony złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Jeśli jeszcze ZIT Białostocki Obszar Funkcjonalny potwierdzi ten wybór, powstanie 100 nowych miejsc dla przedszkolaków.

Gmina Choroszcz 1,9 mln zł dotacji przeznaczy na rozbudowę i przebudowę funkcjonującego obecnie przedszkola w Choroszczy oraz doposażenie bazy dydaktycznej oddziału wychowania przedszkolnego w sprzęt i pomoce szkolne. W nowej części budynku przedszkola powstaną dwie sale dla dzieci, pomieszczenie magazynowe. Przebudowany zostanie m.in. hol i kupione meble, sprzęt audio, głośniki, laptop, telewizor, tablica interaktywna, wyposażenie kuchni. Dzięki temu powstanie 50 nowych miejsc dla dzieci, a 21 nauczycieli zyska nowe kompetencje. Prowadzone będą zajęcia dodatkowe: wyrównujące deficyty, rozwijające postawę kreatywną (np. szachy, robotyka), sportowe.

Gmina Zabłudów, dzięki dofinansowaniu z RPOWP w wysokości 2,1 mln, zł również przygotuje 50 dodatkowych miejsc. Rozbuduje i przebuduje przedszkole w Zabłudowie, m.in.: sale dydaktyczne, pomieszczenia gospodarcze, korytarz, stołówkę, zmywalnię, kuchnię, pomieszczenie cateringowe, pokoje do zajęć dodatkowych, klatkę schodową, szatnię dla dzieci, pomieszczenie socjalne. Przedszkole poszerzy ofertę o dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla 80 dzieci (wyrównawcze i rozwijające). Dotacja pozwoli również na podniesienie kwalifikacji zawodowych sześciu nauczycieli.

Gminy wzięły udział w konkursie zintegrowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, czyli takim, w którym można było uzyskać wsparcie na inwestycje w przedszkolach i projekty „miękkie”, czyli zajęcia dla dzieci i nauczycieli (z poddziałania 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF oraz z poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego). Uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania musi jeszcze przyjąć BOF.

Poleć innym: