18 nowych projektów. Witamy na pokładzie RPO

04.09.2018

Lepsza edukacja dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, odnawialne źródła energii, rewitalizacja, wsparcie przedsiębiorstw – te projekty uzyskały dotacje z RPOWP. We wtorek, 4 września, zostały podpisane umowy. Dofinansowanie wyniosło blisko 14 mln zł.

Wiele podpisanych umów dotyczy rewitalizacji. – Cieszę się, że w naszym województwie możemy wspierać projekty w ramach strategii lokalnych. Przypomnę, że tylko dwa województwa, w tym właśnie podlaskie, zdecydowały się na wyodrębnienie w Regionalnym Programie Operacyjnym oddzielnych środków na RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). Oddajemy tym samym w ręce mieszkańców prawo decydowania o tym, jak powinny rozwijać się miejsca, w których mieszkają i pracują. Wspieramy w ten sposób małe miasteczka, tereny wiejskie – powiedział Jerzy Leszczyński, marszałek województwa.

– Życzymy sprawnej realizacji, gratulujemy dobrych pomysłów – dodała wicemarszałek Anna Naszkiewicz. I pozdrowiła rodzinne miasto Suwałki, które podpisało umowę na aż dwa projekty.

Wicemarszałek Maciej Żywno ocenił, że realizacja projektów będzie „dobrym impulsem rozwoju”. – Przekazujemy część odpowiedzialności za realizację RPO w wasze ręce. Bo to od was będzie teraz zależało, jak projekt zostanie zrealizowany. Witam na pokładzie RPO – powiedział wicemarszałek.

Oto projekty, na których dofinansowanie zostały podpisane umowy:

Beneficjent: Gmina Mały Płock

Tytuł projektu: „Klub Seniora”

Wartość projektu:105,3 tys. zł

Dofinansowanie: 100 tys. zł

Dzięki dotacji powstanie w Małym Płocku klub seniora, skierowany do osób starszych i niepełnosprawnych. Będą tam prowadzone zajęcia z psychologiem, prawnikiem, warsztaty kulinarne, zajęcia ruchowe, plastyczne (robótki ręczne) i teatralno-muzyczne. Planowane są wyjazdy: do kina, teatru, na Mazury i spotkania w ramach klubu.

Beneficjent: Miasto Białystok

Tytuł projektu: „Chcę byś mnie zrozumiał”

Wartość projektu: 881,8 tys. zł

Dofinansowanie: 837,5 tys. zł

Pomoc zostanie skierowana do uczniów i kadry Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku. 62 uczniów ze specjalnymi potrzebami (z niepełnosprawnością) skorzysta z zajęć terapeutycznych, warsztatów, porad i konsultacji zawodowych, a 55 nauczycieli ze szkoleń zawodowych. Szkoła zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne, komputery i specjalistyczny sprzęt do wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii .

Beneficjent: Miasto Białystok

Tytuł projektu: Kompleksowe kwalifikacje!

Wartość projektu: 1,7 mln zł

Dofinansowanie: 1,6 mln zł

Celem jest zdobycie umiejętności, kompetencji oraz wiedzy praktycznej przez 170 uczniów oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych przez 17 nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku. Szkoła zostanie doposażona w sprzęt i materiały dydaktyczne. Uczniowie wezmą udział w zajęciach z języka angielskiego, rozwijających kreatywność, w kursach i zajęciach specjalnych.

Beneficjent: Miasto Suwałki

Tytuł projektu: „Dzisiaj Mali, jutro Duzi”

Wartość projektu: 843,7 tys. zł

Dofinansowanie: 799,3 tys. zł

Projekt jest skierowany do 56 uczniów i 20 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 w Suwałkach. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami zostaną zorganizowane zajęcia edukacyjne, specjalistyczne, wspierające kreatywność. Z kolei nauczyciele zostaną przygotowani do prowadzenia indywidualnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Skorzystają ze szkoleń, kursów i studiów podyplomowych. Pracownie szkolne, wspomagające rozwój i służące do terapii, zostaną doposażone. Projekt zakłada ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami.

 

Beneficjent: Miasto Suwałki

Tytuł projektu: „Nie jestem inny”

Wartość projektu: 565,6 tys. zł

Dofinansowanie: 534,9 tys. zł

Wsparcie otrzyma 69 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 17 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Suwałkach. Dzieci wezmą udział w zajęciach specjalistycznych, wspierających kreatywność, zajęciach dla uczniów zdolnych. Dzięki szkoleniom i studiom podyplomowym nauczyciele zostaną przygotowani do indywidulanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. A pracownie wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii zostaną doposażone. Rodzice będą uczestniczyć w tym projekcie – współpracując z nauczycielami opiekującymi się ich dziećmi.

Beneficjent: Miasto Suwałki

Tytuł projektu: „Przez innowacje do wiedzy”

Wartość: 1,9 mln zł

Dofinansowanie: 1,8 mln zł

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach. Dla 304 uczniów zostaną poprowadzone zajęcia, m.in. wspierające postawę przedsiębiorczą, kreatywną, matematyczno-przyrodnicze, wspomagania rozwoju i terapii. A 45 nauczycieli będzie mogło rozwinąć swoje kompetencje na szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych. Pracownie szkolne zostaną doposażone, szkoła zyska sprzęt informatyczny. Projekt uwzględnia współpracę z rodzicami.

Beneficjent: Gmina Mielnik

Tytuł projektu:: „Zielona energia w Gminie Mielnik”

Wartość projektu: 79,9 tys. zł

Dofinansowanie: 42,2 tys. zł

W ramach projektu zostanie zbudowana instalacja fotowoltaiczna 10 kW w oczyszczalni ścieków w Mielniku. Zadaniem instalacji fotowoltaicznej będzie produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne obiektu.

Beneficjent: Gmina Mielnik

Tytuł projektu: „System wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Mielnik”

Wartość projektu: 265,6 tys. zł

Dofinansowanie: 150 tys. zł

Zostaną zbudowane dwie instalacje fotowoltaiczne: jedna o mocy 10 kW na ogrodzeniu orlika sportowego w Mielniku, druga (25 kW) na dachu budynku Zespołu Szkół w Mielniku. Poza tym powstanie instalacja solarna o mocy 3,9 kW na dachu budynku Zespołu Szkół w Mielniku. Zadaniem instalacji fotowoltaicznych będzie produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne obiektów, nadwyżki energii będą oddawane do sieci. Z kolei instalacja solarna będzie podgrzewała wodę na potrzeby szkoły.

Beneficjent: ADB Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Tytuł projektu: „Budowa zakładu i wdrożenie produkcji systemu modułowych belek ażurowych do konstrukcji szkieletowych przy zastosowaniu energooszczędnych technologii wytwarzania”

Wartość projektu: 6 mln zł

Dofinansowanie: 3,5 mln zł

Przedmiotem projektu jest komercjalizacja własnego wynalazku (zgłoszonego do ochrony patentowej), jakim jest ,,Modułowy segment konstrukcji szkieletowej oraz system połączeniowy modułowych segmentów konstrukcji szkieletowych". Aby ta komercjalizacja stała się możliwa, konieczne jest stworzenie zaplecza infrastrukturalnego. Dzięki dotacji, firma zbuduje zakład produkcyjny, kupi park maszynowy i uruchomi produkcję modułowych systemów.

 

Beneficjent: Gmina Wysokie Mazowieckie

Tytuł projektu: „Rewitalizacja obszaru Gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan oraz punktów obsługi rowerzystów”

Wartość projektu: 449 tys. zł

Dofinansowanie: 368 tys. zł

We wsiach: Brok, Gołasze-Górki, Jabłoń-Uszyńskie, Osipy-Kolonia, Stara Ruś, Wiśniówek, Wólka Duża i Mała, Zawrocie-Nowiny zostaną wybudowane place zabaw, altany oraz punkty obsługi rowerzystów.

 

Beneficjent: Miasto Brańsk

Tytuł projekt: „Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni łączącej dawny Rynek z rzeką Nurzec”

Wartość projektu: 347,9 tys. zł

Dofinansowanie: 293 tys. zł

Na terenie łączącej dawny rynek z rzeką Nurzec zostanie rozebrany fragment nawierzchni z płyt ażurowych i ułożony na nowo. Poza tym, będą wykonane chodniki, plac rekreacyjny, ławki, kosze na śmieci oraz elementy zieleni. Projekt przewiduje wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz montaż lamp LED.

Beneficjent: Gmina Gródek

Tytuł projektu: „Rewitalizacja budynku byłej szkoły i przyległych terenów w Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską”

Wartość projektu: 412,8 tys. zł

Dofinansowanie: 367,4 tys. zł

Gmina Gródek wyremontuje budynek byłej szkoły w Wiejkach i urządzi tam świetlicę wiejską. Wykona zbiornik na ścieki i studnię wraz z przyłączem do budynku, ogrodzi nieruchomość, wybuduje plac zabaw.

Beneficjent: Gmina Gródek

Tytuł projektu: „Rewitalizacja budynku byłego OSP i przyległych terenów w Nowosiółkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską”

Wartość projektu: 290 tys. zł

Dofinansowanie: 258 tys. zł

Kolejna świetlica wiejska powstanie w budynku po Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosiółkach. Gmina wykona przebudowę, a także zbiornik na ścieki i studnię, ogrodzenie oraz siłownię zewnętrzną.

Beneficjent: Gmina Wasilków

Tytuł projektu: „Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego w Wasilkowie”

Wartość projektu:1,2 mln zł

Dofinasowanie: 670 tys. zł

Gmina Wasilków przebuduje boisko przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Mickiewicza 2 w Wasilkowie. Zainstaluje tam również oświetlenie, wykona kanalizację deszczową.

Beneficjent: Gmina Knyszyn

Tytuł projektu: „Rewitalizacja rynku w Knyszynie”

Wartość projektu: 1 mln zł

Dofinansowanie: 606 tys. zł

Gmina Knyszyn odnowi zabytkowy rynek w centrum miejscowości. Utwardzi alejki kostką kamienną, wybuduje chodniki, oświetlenie, obelisk z płytą pamiątkową, ławki, fontanny.

Beneficjent: Gmina Michałowo

Tytuł projektu: „Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki”

Wartość projektu: 723,8 tys. zł

Dofinansowanie: 499 tys. zł

Gmina Michałowo odnowi zabytkowe centrum Jałówki. Zakres prac obejmuje m.in.: wykonanie elementów małej architektury (w tym ławek), instalacji wodociągowej, elektrycznej, oświetlenia terenu, zamontowanie pomp i oświetlenia fontanny. Zostaną też wybudowane chodniki i place na terenach wypoczynkowo-rekreacyjnych.

Beneficjent: Gmina Narewka

Tytuł projektu: „Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka"

Wartość projektu ogółem: 517,8 tys. zł

Dofinansowanie: 282 tys. zł

W ramach projektu zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w gminie Narewka, wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Głównym celem inwestycji jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

 

Beneficjent: Gmina Nowogród

Tytuł projektu: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Nowogród”

Wartość projektu: 1,6 mln zł

Dofinansowanie: 971 tys. zł

Projekt polega na montażu w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Nowogród odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną, tj. instalacji fotowoltaicznych, służących do produkcji energii elektrycznej oraz kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. Pojawi się 48 instalacji fotowoltaicznych i 52 kolektory słoneczne.

Poleć innym: