25 milionów na projekty badawczo-rozwojowe w firmach

13.06.2018

10 podlaskich firm rozwinie działalność badawczo-rozwojową dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Wzięły one udział w konkursie poddziałania 1.2.1 – na wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników badawczo-rozwojowych (B+R) w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach. Dofinansowanie przedsiębiorstwa przeznaczą na tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę), na prowadzenie prac B+R, ukierunkowanych na wdrożenie. Mogą to być badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone we własnym zakresie. Mogą też kupić takie usługi od innych jednostek, w tym także spoza regionu czy kraju. Podlaskie firmy zainwestują m.in. w badania nad wyrobami medycznymi, technologiami konstrukcji metalowych, produkcją kruszyw, rozwiązaniami dla branży elektroenergetycznej, produkcją kosmetyków.

Wartość tych projektów to blisko 50 mln zł, a dofinansowanie z RPOWP – 25 mln zł. Konkurs był podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie tego konkursu (rozstrzygniętym w marcu) 5 firm otrzymało dofinansowanie na 13,4 mln zł. Dziś Zarząd Województwa rozstrzygnął drugi etap. Łącznie więc na B+R w ramach tego konkursu dofinansowanie przekroczy 38 mln zł.

Firmy, które otrzymały dofinansowanie i nazwy projektów (226 kB)

Poleć innym: