3 miliony na Kodeks Supraski

14.02.2017

Ta inwestycja drogowa ma zapewnić dostęp do terenów inwestycyjnych w Supraślu. Dotację na dzisiejszym posiedzeniu przyznał gminie Zarząd Województwa Podlaskiego.

Dzięki dofinansowaniu zostanie uzbrojona ulica Kodeksu Supraskiego. Będzie wykonana kanalizacja sanitarna, wodno-kanalizacyjna, deszczowa. Ponadto droga zostanie rozbudowana i przedłużona tak, by zapewniała dostęp do terenów inwestycyjnych, które znajdują się na terenie gminy Supraśl. W przyszłości te grunty mają być sprzedane lub wydzierżawione inwestorom, dlatego ich dostępność komunikacyjna jest niezbędna.

Wartość tej inwestycji projektu wynosi ponad 5 mln zł, natomiast dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – ponad 3 miliony złotych.

Projekt przeszedł pozytywną ocenę formalno-merytoryczną. Pochodzi z listy projektów pozakonkursowych RPOWP 2014-2020.

Poleć innym: