41 mln zł z RPO na podnoszenie kwalifikacji

25.08.2017

Kursy zawodowe, językowe, szkolenia cyfrowe czy studia podyplomowe - z takiej oferty edukacyjnej skorzystają mieszkańcy subregionu łomżyńskiego.

W piątek, 25 sierpnia, w Urzędzie Miasta w Łomży odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu wspierającego kształcenie ustawiczne w subregionie łomżyńskim w ramach Działania 3.2 RPOWP. Podczas konferencji Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński wraz z dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janiną Mironowicz przekazali umowę na dofinansowanie prezydentowi Łomży Mariuszowi Chrzanowskiego.

– Projekt ten w znacznej mierze pozwoli pracodawcom, przedsiębiorcom i instytucjom podnieść kwalifikacje w różnych zakresach, a mieszkańcom – rozwinąć swoje kompetencje – mówił marszałek Jerzy Leszczyński. – Jestem przekonany, że dzięki współpracy przedsiębiorców, samorządów i zaangażowanych instytucji pieniądze te zostaną bardzo dobrze wykorzystane i w najbliższych latach zobaczymy efekty jego realizacji. Myślę, że ten projekt będzie korzystny nie tylko dla jego beneficjentów, ale również całego województwa podlaskiego.

A Stefan Krajewski, członek Zarządu Województwa podkreślił, że projekt pozwala na rozwój w wykonywanym zawodzie, ale nie tylko – stwarza również możliwości jego zmiany. – Czasami jest bowiem tak, że w obecnym zawodzie się wypalamy, zajmując się od lat tym samym i chcemy się przebranżowić, zmienić swoje kompetencje. I ten projekt również temu służy. Ważne jest też, by młode osoby, które będą zdobywały nowe umiejętności i doświadczenia, pozostały w naszym regionie i go budowały – dodał.

Z kolei Mariusz Chrzanowski podkreślił, że to historyczny moment. – Jeszcze tak dużych środków na podwyższanie kwalifikacji w naszym mieście i regionie nie było – stwierdził.

Projekt został wybrany w drodze konkursu rozstrzygniętego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Na wsparcie dorosłych mieszkańców subregionu łomżyńskiego przeznaczono z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego prawie 41 mln zł. Ze szkoleń językowych, cyfrowych, studiów podyplomowych, a także kursów zawodowych będą mogli skorzystać mieszkańcy subregionu łomżyńskiego, którzy ukończyli 18 lat. Mogą to być zarówno osoby pracujące, w tym rolnicy, jak i osoby pozostające bez zatrudnienia. Przez najbliższe 3 lata, tj. do końca czerwca 2020 r., ze wsparcia skorzysta co najmniej 3734 mieszkańców.

Projekt, który uzyskał dofinansowanie, to przedsięwzięcie realizowane w szerokim partnerstwie. Liderem projektu jest miasto Łomża, natomiast partnerami: powiat bielski, hajnowski, kolneński, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski oraz Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Poleć innym: