5 milionów złotych na energooszczędne źródła światła i ciepła

23.04.2018

Hajnówka, Suwałki, Drohiczyn i Knyszyn zamontują ledowe lampy uliczne. Będzie jaśniej, taniej i z korzyścią dla środowiska. W piątek (20 kwietnia) dotacje na ten cel przyznał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Zarząd Województwa.

Gmina miejska Hajnówka otrzyma 2 mln zł dofinansowania z RPOWP na wymianę w 45 domach starych pieców węglowych na opalane biomasą, olejem opałowym i paliwem gazowym oraz na wymianę oświetlenia w 2011 latarniach na energooszczędne ledowe. Zainstaluje również stację monitoringu emisji zanieczyszczeń powietrza.

Miasto Suwałki zastąpi 2225 sodowych i rtęciowych opraw oświetlenia ulicznego nowoczesnymi typu LED o obudowie aluminiowej z autonomiczną redukcją mocy, w tym 5 lamp będzie zasilanych panelami fotowoltaicznymi. Dotacja wyniesie blisko 1,8 mln zł.

Gmina Drohiczyn, dzięki dotacji w wysokości 815 tys. zł, wymieni 360 lamp na ledowe i 7 na hybrydowe, wykorzystujące energię słoneczną i wiatru. Zamontuje również system sterowania oświetleniem i stację pomiaru zanieczyszczeń.

A gmina Knyszyn przeznaczy 637 tys. zł dotacji na wymianę 17 pieców opalanych węglem na kotły zużywające pellet i olej opałowy. Poza tym 436 opraw oświetlenia ulicznego zastąpi ledowymi. Gmina zamontuje również system pomiaru zanieczyszczeń w mieście.

Samorządy te wzięły udział w konkursie z poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF. Już jedenaście gmin otrzymało dofinansowanie w tym naborze. Do tej pory dotacje otrzymały: Zambrów (3 mln zł), Kolno (1 mln zł), Suchowola (1 mln zł), Szczuczyn (683 tys. zł), Dąbrowa Białostocka (970 tys. zł), Mońki (956 tys. zł) i Sejny (285 tys. zł).

Na konkurs wpłynęło 18 wniosków, ocena pozostałych jeszcze trwa. Kolejny nabór z tego poddziałania odbędzie się we wrześniu i październiku. Jego budżet to 50 mln zł.

 

 

Poleć innym: