54 miliony na odnowę miast

22.06.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał 54 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 10 inwestycji rewitalizacyjnych w regionie, wartych 89 mln zł.

To wynik pierwszego naboru z działania 8.5 na rewitalizację z RPOWP. Zgłoszonych zostało 15 projektów. Ocenę pozytywną otrzymało 12, ale 10 dostanie dofinansowane, gdyż na tyle pozwala pula pieniędzy, przeznaczona na ten konkurs – 55 mln zł. Pozostałe dwa projekty otrzymają dotacje, jeśli pojawią się oszczędności.

I tak, Bielski Dom Kultury otrzyma 6,7 mln zł na rozbudowę budynku i wyposażenie Bielskiego Domu Kultury oraz rozbiórkę kina „Znicz”, a także zakup i montaż obiektów małej architektury na skwerze im. Izabeli Branickiej. Gmina miejska Hajnówka 9,4 mln zł dotacji przeznaczy na rewitalizację osiedla „Chemiczna”: modernizację stadionu, budowę dwóch basenów, zagospodarowanie terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce, budowę placu zabaw przy Hajnowskim Domu Kultury. Suwałki (dotacja 6,2 mln zł) planują przebudowę budynku „Stara Łaźnia” oraz utworzenie bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza – zbudowane zostaną chodniki, ścieżki rowerowe, nasadzona zieleń, zamontowane oświetlenie i elementy małej architektury, wyregulowane brzegi rzeki z umocnieniem podstawy skarp, zbudowany slip dla kajaków, przepławka dla ryb oraz kładka dla pieszych i rowerzystów. Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem dofinansowanie w wysokości 6,7 mln zł przeznaczy na przebudowę i remont swojego budynku. Z kolei gmina Łapy, która dostanie 8 mln zł, wybuduje budynek na cele kulturalno-edukacyjne przy ul. Głównej 8 oraz przebuduje plac Niepodległości w Łapach. Gmina Sokółka zrealizuje dwa projekty. Dotację w wysokości 3,5 mln gmina wyda na zagospodarowanie terenu wokół zalewu i stworzenie miejsca do wypoczynku i uprawiania sportów wodnych. Ma się tam też pojawić m.in. ścieżka rowerowa, plenerowa siłownia i plac zabaw. A 2,5 mln zł przeznaczy na rozbudowę kamienicy wraz z zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanej przy ul. Dąbrowskiego 12. Natomiast Suwalski Ośrodek Kultury Suwalski planuje remont i modernizację swojego budynku przy ulicy Noniewicza w Suwałkach (dotacja 3,7 mln zł). Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu, dzięki dofinansowaniu 5,6 mln zł, wyremontuje budynek i utworzy w nim Centrum Aktywizacji Społecznej, zmodernizuje też salę widowiskową. Gmina Choroszcz przebuduje i utwardzi teren na placu Brodowicza – zamontuje małą architekturę, oświetlenie placu i fontanny, ogrodzenie, scenę, wykona kanalizację deszczową, instalację uzdatniania wody i zasilania fontanny i hydrantów (dofinansowanie 1,5 mln zł).

Konkurs skierowany był do różnych podmiotów, m.in. samorządów, organizacji pozarządowych, Kościołów i związków wyznaniowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Dofinansowanie można było uzyskać na inwestycje infrastrukturalne ukierunkowane na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społeczno- gospodarczych.

Projekty muszą być realizowane wyłącznie na obszarze funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego, w ośrodkach subregionalnych i powiatowych. A gmina, na terenie której dane przedsięwzięcie ma być realizowane, musi mieć zatwierdzony lokalny program rewitalizacji.

Poleć innym: