5,7 mln zł na dobry zawód, czyli fajne życie

14.06.2017

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr wraz z partnerami: Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Łomżyńskim Forum Samorządowym, miastem Suwałki, miastem Bielsk Podlaski, Izbą Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku i Suwalskim Ośrodkiem Szkolenia Nauczycieli otrzymają ponad 5,7 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na popularyzację kształcenia zawodowego w województwie podlaskim. Taką decyzję podjął Zarząd Województwa na posiedzeniu, jakie odbyło się we wtotek, 13 czerwca..

Projekt nosi tytuł „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”. Jest wart 6 mln zł. Wpłynął na konkurs w ramach poddziałania 3.3.1 (Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki).

Celem projektu jest upowszechnienie kształcenia zawodowego w województwie podlaskim, przy zaangażowaniu 145 szkół gimnazjalnych i 60 szkół kształcenia zawodowego, wśród co najmniej 6 tysięcy gimnazjalistów oraz ich rodziców, kadry dydaktycznej, doradców zawodowych, poprzez realizację m.in. konkursów, eventów, targów i doradztwa edukacyjno-zawodowego, wizyt studyjnych gimnazjalistów w przedsiębiorstwach, kampanii upowszechniającej szkolnictwo zawodowe, wsparcie w zakresie promocji i rekrutacji dla szkół zawodowych.

Poleć innym: