73 miliony na linie kolejowe

20.04.2018

Tyle wyniesie dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego dla spółki PKP Polskie Linie Kolejowe na remont linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka – Gieniusze i nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód – Bufałowo. Taką decyzję podjął na dziś, 20 kwietnia Zarząd Województwa.

W ramach tej inwestycji zostanie wykonana dokumentacja projektowa i roboty budowlane na 28 kilometrach linii kolejowych i 17 przejazdach kolejowych.

Koszt inwestycji to 121,8 mln zł, dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wyniesie 73,3 mln zł. Roboty zakończą się pod koniec 2020 roku.

Projekt PKP pochodzi z listy inwestycji kluczowych dla regionu, zgłoszony został w trybie pozakonkursowym.

Poleć innym: