Aktualizacja bazy kandydatów na ekspertów

10.01.2018

W wyniku naboru kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny INFRASTRUKTURA KOLEJOWA (EFRR), Uchwałą Nr 264/3662/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wpisano kolejne osoby, które będą mogły pełnić rolę ekspertów w wyborze projektów do dofinansowania w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wykaz kandydatów na ekspertów (XLSX 585 kB) (stan na dzień 29.12.2017 r.)

Poleć innym: