Aktualizacja bazy kandydatów na ekspertów

26.04.2018

W wyniku naboru kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny REWITALIZACJA (EFRR), Uchwałą Nr 287/4061/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wpisano kolejne osoby, które będą mogły pełnić rolę ekspertów w wyborze projektów do dofinansowania w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Wykaz kandydatów na ekspertów (stan na dzień 20.04.2018 r.) (XLSX 585 kB)

Poleć innym: