Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków na 2018 rok

16.06.2018

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym harmonogramem naborów o dofinansowanie projektów w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Harmonogram został przyjęty w dniu 12 czerwca 2018, uchwałą nr 300/4281/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego.

Zmieniony harmonogram obowiązuje od 15 czerwca 2018 r.

W aktualizowanym dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

  1. Zwiększono alokację na konkurs z Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, z 80 do 100 mln złotych. Konkurs zostanie podzielony na cztery dwumiesięczne rundy.
  2. Dodano nabór na projekt grantowy w ramach Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze. Rozpoczęcie naboru zaplanowano na październik 2018 r. Na dofinansowanie przeznaczono 10 mln zł.
  3. Dodano nabór w ramach Działania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Alokacja wynosi 20 mln zł, nabór zaplanowano na listopad 2018 r.
  4. Zwiększono do 20 mln PLN środki przeznaczone na konkurs z Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, przewidziany na listopad 2018 r.
  5. Dodano konkurs w ramach Działania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na dofinansowanie projektów przeznaczono 8 mln zł, rozpoczęcie naboru zaplanowane jest na październik 2018 r.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2018 RPOWP 2014-2020 (PDF 459 kB)

Poleć innym: