Aktualizacja kryteriów wyboru projektów RPOWP

24.01.2019

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi oraz zmienionymi kryteriami wyboru projektów współfinansowanych z RPOWP. Kryteria zostały uaktualnione przez Komitet Monitorujący RPOWP podczas posiedzenia, które odbyło się w Białymstoku 18.01.2019.

 Lista uaktualnionych kryteriów wraz z odesłaniem do treści:

 1. Poddziałanie 1.4.1 Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).
  Przejście do treści kryteriów
 2. Poddziałanie 1.4.1 Typ projektu 4 A. Targi, misje i inne wydarzenia o charakterze międzynarodowym
  Przejście do treści kryteriów
 3. Działanie 1.5
  Przejście do treści kryteriów
 4. Działanie 4.2 Typ projektu: Budowa i przebudowa terminali przeładunkowych nie należących do sieci TEN-T
  Przejście do treści kryteriów
 5. Działanie 5.1 Typ projektu: Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby
  Przejście do treści kryteriów
 6. Działanie 6.2 Typy projektów: 1. Projekty polegające na kompleksowym wsparciu gospodarki wodno-ściekowej;  2. Projekty z zakresu zwiększenia dostępności do linii wodociągowych oraz poprawy jakości wody pitnej
  Przejście do treści kryteriów
 7. Działanie 8.5
  Przejście do treści kryteriów

 

 Kryteria wyboru projektów publikowane są w dziale O Programie - Zapoznaj się z prawem i dokumentami (w filtrze "Typ dokumentu" należy wybrać opcję "Kryteria wyboru projektów")

Poleć innym: