Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWP

17.11.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, że zmieniły się niektóre zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWP. Zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr 328/4906/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z 13 listopada 2018 roku.

Aktualny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (PDF 4.32 MB)

Wykaz zmian (PDF 732 kB)

Poleć innym: