Aktualizacja terminu ogłoszenia naborów do Poddziałania 1.4.1

31.01.2019

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 informuje, że:

  1. z uwagi na wydłużony czas potrzebny na przyjęcie przez Komitet Monitorujący RPOWP kryteriów wyboru projektów, planowany na luty – marzec 2019 roku nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.4.1, typ projektu Pilotażowe projekty polegające na tworzeniu oraz rozwoju infrastruktury biznesowej, w tym inkubatorów przedsiębiorczości zostanie rozpoczęty w marcu 2019 r. (planowany termin ogłoszenia konkursu zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na lata 2014-2020 – luty 2019 r.);
  2. z uwagi na trwające przygotowanie dokumentacji konkursowej, w tym również prowadzone analizy w zakresie możliwości zastosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków, nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.4.1, typ projektu Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) zostanie rozpoczęty w marcu 2019 r. (planowany termin ogłoszenia konkursu zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na lata 2014-2020 – luty 2019 r.).

Plik z komunikatem (PDF 224 kB)

 

Poleć innym: