Aktualizacja terminu ogłoszenia naboru do Poddziałania 3.3.1/8.2.2

03.12.2018

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 17 kwietnia 2018 roku Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca informują, że nabór projektów zintegrowanych w ramach Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki (PI 10iv) oraz Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (PI 10a) zostanie ogłoszony w drugiej połowie grudnia 2018 roku.

Przewidywany termin naboru to luty 2019 roku.

Typ projektu zintegrowanego: Kształcenie zawodowe.

Plik z komunikatem (DOCX 253 kB)

Poleć innym: