Aktualizacja Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

24.08.2017

W wyniku naboru kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Wydłużenie aktywności zawodowej – programy profilaktyczne (EFS), Uchwałą Nr 232/3178/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wpisano kolejne osoby, które będą mogły pełnić rolę ekspertów w wyborze projektów do dofinansowania w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wykaz kandydatów na ekspertów - stan na 16.08.2017 r. (XLSX 580 kB)

Poleć innym: