Co nas czeka po 2020 roku? Debata z Komisją Europejską

10.05.2018

Jak będzie wyglądać budżet UE w kolejnej perspektywie – w środę, 9 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyła się debata „Przyszłość rozwoju regionalnego: Polityka Spójności 2020+”.

W spotkaniu wzięli udział Wolfgang Münch, zastępca dyrektora ds. Polski w Komisji Europejskiej, marszałek Jerzy Leszczyński, wicemarszałek Maciej Żywno oraz samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Dobry czas dla regionu

‒ Ostatnie 14 lat było okresem bardzo dobrym dla Polski i naszego województwa. PKB na mieszkańca województwa podlaskiego zwiększyło się z 38 proc. do 48 proc. Poprawiła się jakość życia, infrastruktura. Zadajemy sobie jednak pytanie: czy wystarczająco, czy działania realizowane w ramach polityki spójności pozwoliły na zwiększenie konkurencyjności regionu, podniesienie zdolności eksportowych – mówił marszałek Jerzy Leszczyński o dotychczasowych efektach wdrażania funduszy UE w naszym województwie. Podkreślał również znaczenie środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, które są bardzo ważne dla Podlaskiego, ze względu na rolniczy charakter regionu oraz rozwinięte przetwórstwo rolno-spożywcze.

Niezwykle ważnym programem dla Podlaskiego, ale też innych, słabo rozwiniętych regionów leżących przy wschodniej granicy kraju, jest program Polska Wschodnia. – W wyniku realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej PKB makroregionu zrosło o 2,5 pkt. procentowego, w stosunku do poziomu z 2006 roku – zaznaczył marszałek Leszczyński.

Dlatego marszałkowie województw Polski Wschodniej postanowili wspólnie zabiegać o utrzymanie tego programu. W przedstawionym w lutym 2018 roku, w Brukseli stanowisku znalazł się konkretny zarys programu. Uwzględniono w nim działania w zakresie infrastruktury, zwłaszcza drogowej i kolejowej, wsparcie dla średnich i małych miast, rozwój przedsiębiorczości w oparciu o funkcje uzdrowiskowe czy podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców.

Marszałek Jerzy Leszczyński poinformował także, że marszałkowie województw Polski Wschodniej podpisali Cohesion Alliance, czyli deklarację na rzecz silnej polityki spójności po 2020 roku, która zakłada m.in. jej uproszczenie oraz wzmocnienie roli władz lokalnych i regionalnych we wdrażaniu.

Bardzo ważne dla regionu są też fundusze w ramach programów transgranicznych. Marszałek Leszczyński wyraził nadzieję, że programy, takie jak Polska – Rosja, Litwa – Polska czy Polska – Białoruś – Ukraina będą kontynuowane, bo przyczyniają się do rozwoju oraz integracji społecznej i gospodarczej regionów przygranicznych.

Projekt budżetu

Wolfgang Münch, zastępca dyrektora ds. Polski w Komisji Europejskiej podkreślił, że debata odbywa się w Dniu Europy – święcie państw europejskich, które zostało ustanowione w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. W tym kontekście wyraził duże uznanie dla Polski i zmian, jakie w niej nastąpiły po przystąpieniu do UE. Przedstawiciel Komisji podkreślił, że również pieniądze przeznaczone na rozwój województwa podlaskiego są coraz lepiej inwestowane.

‒ Drugiego maja Komisja Europejska przedstawiła projekt Wspólnych Ram Finansowych. To ważna decyzja, mówiąca o tym, jak będzie wyglądać unijny budżet – mówił dyrektor Münch. Przedstawił też najważniejsze założenia finansowe na lata 2021 – 2027. Wynika z nich, że wspieranych będzie pięć obszarów, w których wspólne działanie państw UE będzie najbardziej skuteczne (europejska wartość dodana): obronność, badania, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, innowacyjność i mobilność młodzieży.

‒ Umiarkowanie zaoszczędziliśmy na Wspólnej Polityce Rolnej – 5 proc., z kolei 7 proc. na polityce spójności. Nadal jednak stanowią one 70-80 proc. budżetu UE – mówił gość z Brukseli.

Komisja Europejska chce m.in. skupić się na reformach strukturalnych, zmniejszyć liczbę regulacji, zwiększyć elastyczność korzystania z funduszy, a także zmniejszyć współfinansowanie przedsięwzięć po to, by kraje UE zyskały większą niezależność w realizacji programów.

Dojrzały program regionalny

‒ Cieszymy się, że czarny scenariusz zakładający, że środków na politykę spójności będzie mniej, lub nie ich będzie wcale, nie spełnił się – powiedział Maciej Żywno, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. Wyraził także zadowolenie z zapowiedzi zwiększenia elastyczności w ramach tej polityki.

Wicemarszałek podkreślił jednak, że w kolejnej perspektywie musimy zastanowić się, jakie przedsięwzięcia będziemy realizować przy wsparciu funduszy UE, a jakie z własnych środków. – Przyszły regionalny program operacyjny nie może być jedynym źródłem finansowania. Ten przyszły program musi być najbardziej dojrzały, bo będzie to już jego trzecia edycja – zaznaczył.

Debata o przyszłości

Wicemarszałek Żywno powiedział również, że Zarząd Województwa Podlaskiego rozpoczyna prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, która wskazuje główne kierunki rozwoju regionu i pomoże określić, jak wykorzystać środki, także te z UE. A dzisiejsza debata z Komisją Europejską to spotkanie, które właśnie rozpoczyna dyskusję o przyszłości regionu.

W tej pierwszej dyskusji zostały poruszone różne tematy. Na przykład, w odniesieniu do kontynuacji Programu Polska Wschodnia, Kazimierz Dąbrowski, burmistrz Zambrowa wskazywał na konieczność wspierania w jego ramach mniejszych samorządów, a nie tylko miast wojewódzkich, tak jak ma to miejsce obecnie. Natomiast Bogusław Dębski, radny wojewódzki i dyrektor szpitala w Zambrowie, zwrócił uwagę m.in. na konieczność zwiększenia elastyczności w przyznawaniu unijnego wsparcia, a także na rozwój komunikacji autobusowej, z której skorzystaliby mieszkańcy mniejszych miejscowości.

Mirosław Lech, wójt Korycina, podkreślił, że ważne jest rozwijanie i zwiększanie konkurencyjności obszarów chronionych oraz utrzymanie programów transgranicznych. Z kolei Wojciech Winogrodzki, prezes firmy T-Matic, postulował m.in. o przywiązywanie większej wagi do inwestowania w gospodarkę regionu i wspieranie informatyzacji.

Debata „Przyszłość rozwoju regionalnego: Polityka Spójności 2020+” odbyła się w ramach dialogu obywatelskiego prowadzonego przez Komisję Europejską w polskich regionach, który ma na celu dyskusję i wymianę poglądów na temat przyszłości polityki spójności.

Marszałek Jerzy Leszczyński o polityce spójności:

https://www.youtube.com/watch?v=ZKjF1R6v8Cw

Transmisje dostępne na:

https://youtu.be/qoUWPpCkvso

http://tv.wrotapodlasia.pl/itv/101347/Co_nas_czeka_po_2020_roku_Debata_z_Komisja_Europejska.html

 

Poleć innym: