Cząstkowa lista projektów, które podlegały ocenie formalno-merytorycznej w konkursie Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

04.09.2018

IZ RPOWP publikuje cząstkową listę projektów, które podlegały ocenie formalno-merytorycznej w konkursie w ramach Poddziałania 8.4.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.

Konkurs nr RPPD.08.04.01-IZ.00-20-001/18, w ramach którego projekty składano w terminie od 31.01.2018 r. do 30.03.2018 r.

Lista projektów - część 1 (PDF 158 kB)

Poleć innym: