Cząstkowa lista projektów, które podlegały ocenie formalno-merytorycznej w konkursie z Działania 8.4.1 RPO

26.06.2018

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości cząstkową listę projektów, które podlegały ocenie formalno-merytorycznej w konkursie nr RPPD.08.04.01-IZ.00-20-002/18 złożonych w terminie od 12.03.2018 r. do 30.03.2018 r. - część I.

Link do konkursu

Poleć innym: