Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania Działanie 5.1. – typ projektu 2 (cz. 4)

22.08.2018

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia Cząstkową listę projektów ocenionych pozytywnie w konkursie nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17 złożonych w terminie od 03.03.2017 r do 14.04.2017 r. 

Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna

Typ projektu 2: Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby

Lista projektów (PDF 407 kB)

Poleć innym: